Petros Kasimatis: “Kinofestival xalqlar do‘stligi yo‘lida o‘ziga xos ko‘prikka aylandi”