Natalya Varley: "Faqat yoshlikdagina tobut ish joyi bo'lishi mumkin".